businessworldglobal.com'un Haberi

businessworldglobal.com'un Haberi

Plansor ile şehir planlamada yeni dönem

Şehir Plancısı Serap Demir tarafından 2015’te kurulan Plansor, bugüne kadar Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde yürüttüğü projeler kapsamında binlerce projeye imza attı. Ana uzmanlık alanı konut üretimi olsa da faaliyet alanları arasında, kentsel dönüşüm, gayrimenkul geliştirme ve müşavirlik hizmeti de bulunuyor.

Plansor, şehir planlama ilke ve prensipler doğrultusunda; kamu ve toplum yararını gözeterek, demokratik katılım sürecini işleten, beklentileri karşılayan, her ölçekte planlar ile yaşanılabilirliği arttırmaya yönelik hizmetleri sunuyor.

HIZLI GÜNCEL AYRINTILI VE GÜVENİLİR PLATFORM

Talep edilen imar durum bilgisini yada tapu işlemini en geç üç iş günü içerisinde ayrıntılı doküman oluşturulan talep sahibine iletilen aynı zamanda doküman paylaşımı sonrası plansor çağrı merkezi aracılığı ile arama yapılarak yönetmelik hükümleri gereği bilgilendirme ve yönlendirme portalı oluşturulmuştur.

Uygulanabilir, sağlıklı bir kentsel dönüşüm

Gecekondu bölgeleri, kaçak yapılaşmış alanları, yasadışı yapılaşmalar, merkez bölgelerin sorunları ve eski kent parçalarının sahip olduğu farklı problematikler karşısında bir çözüm aracı olarak kurgulanan kentsel dönüşüm kavramı, içeriğinde sağlıklaştırma, yenileme, koruma, temizleme, yeniden geliştirme, erişilebilirlik gibi pek çok uygulamayı barındırmaktır.

“Planlı yapılaşma ile herkes için erişebilir şehirler hedefliyoruz”/h5>

Kentsel dönüşüm bir bölgenin ekonomik, fiziki ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesine yönelik kapsamlı ve bütünleşik bir eylem planı çalışmasını gerektirdiğini belirten Şehir Plancısı Serap Demir “Kentsel dönüşüm stratejilerinin kurgulanmasında yerel veriler belirleyicidir. Dolayısıyla da tek tip çözümler ve/veya kopya yaklaşımlarla yereldeki bu farklılıkları yönetmek mümkün değildir. Uzun ve farklı dinamiklere sahip bir süreç olan kentsel dönüşüm; farklı alanlar özelinde değişiklik gösteren bir içeriğe sahiptir. Planlı yapılaşma ile herkes için erişilebilir ve yaşanabilir kentler oluşturmayı hedefleyen Plansor, yenilikçi hizmetler kapsamında 2015 yılı içinde kentsel dönüşüm sektörüne adım atmıştır” diyor.

Serap Demir, Plansor’un risk taşıyan çarpık kentleşmenin yoğun olduğu bölgelere özgü sonuç odaklı çözümler ve fonksiyonlar üretilmesinde ve yenilenmesinde izlenecek yolu tanımlamak adına kentsel dönüşüm çalışmaları yürütmekte olduğunu hatırlattı.

Gayrimenkulünüz için doğru kararları verin

Plansor, Türkiye’nin her ilinde işinde uzmanlaşmış, güvenilir, hız ve başarı odaklı çalışma prensibine önem veren, şehir plancıları, harita mühendisleri, mimar ve hukukçularıyla bir araya gelerek; vatandaşların imar ve tapu işlemlerindeki tüm konu başlıklarına dair yargı kararları, yönetmelik hükümleri, mesleki deneyimleri doğrultusunda; en güvenilir, güncel ve ayrıntılı bilgi aktarımını yapacak tek firma olarak öne çıkıyor.

Plansor’da şehircilik hizmetlerine altlık oluşturan araştırmalar ve çalışmalar sayısal ortamda, CAD destekli yazılımlar ile son teknolojik yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar esnasında; nüfus – mekânın gelişme eğilimleri ve yerleşim alanlarının sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel trendleri göz önünde bulunduruluyor.

1businessworldglobal.com'un Haberi
Bu içerik 05 Nisan 2022 tarihinde oluşturuldu  2501 kez görüntülendi.