Mülkiyet Analizi

Mülkiyet Analizi

Mülkiyet Analizi, yatırım için gayrimenkul alımı yapacak olan kişilerin daha doğru bir seçim yapmasını sağlar. Mülkiyet ise kişinin taşınmaz ile ilgili mal sahibine hak sahibi olabilme hakkını veren bir tanımdır. Mülkiyet hakkı aynı zamanda mal sahibine gayrimenkul veya menkulü kullanma, faydalanma ve üzerinde tasarruf yapabilme yetkisini de vermektedir.

Mülkiyet Hakkı

Mülkiyet hakkı hem taşınır hem de taşınmaz tüm mallar için söz konusu olabilen bir haktır. Ekonomik bir değere sahip olan malların mülkiyetleri kişilere aittir. Bu sayede eşyaların ve taşınmazların haksız olarak başka bir kişi tarafından kullanılmasının önüne geçilebilmektedir. Mal sahibi her zaman haksız bir şekilde konutu veya arsayı kullanan kişilere karşı yasal olarak haklarını savunabilmektedir.

Gayrimenkul Ve Arsa Mülkiyeti Kazanılması

Taşınmazlar olarak tanımlanan

gayrimenkul ve arsaların mülkiyeti

için tescil işleminin yapılması gerekmektedir. Tapu kütüğünde ilgili taşınmaz ile ilgili olan bilgiler satın alma işlemi sonrasında satın alan kişiye göre yeniden düzenlenir.

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescil dışında miras, mahkeme kararı veya kamulaştırma halleri gibi özel durumlar ile de kazanılan bir hak olabilmektedir.

Taşınmaz Mülkiyet Analizi

Taşınmazlar üzerinde sadece tek bir kişi için mülkiyet hakkı doğarken birden fazla kişiler yani paydaşlar için de mülkiyet hakkı meydana gelebilmektedir.

Paylı mülkiyet analizi yapılması özellikle mülkün satış işlemi sırasında herhangi bir şekilde yasal prosedüre takılmaması açısından önem taşımaktadır. Eğer alınacak olan arsa veya konut üzerinde payları belirli olmayan bir ortaklık söz konusu ise bu durum elbirliği ile mülkiyet olarak tanımlanır. Ancak paydaşların hepsinin onayı dahilinde konut veya arsa satış işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ancak müşterek mülkiyet durumunun meydana gelmesinde paydaşlar kendi pay oranları değerinde mülk üzerideki haklarını istedikleri gibi tasarruf edebilmektedirler. Bu durumda arsa satışında paylı bölümün satışı için diğer pay sahiplerinin onayına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Mülkiyet analizi sadece mülkün kendisi için değil bulunduğu arsa için de yapılabilmektedir. Doğru bir yatırım yapabilmek için alanında uzman kişiler aracılığı ile elde edilecek olan mülkiyet analizi verileri hangi arsa veya konut için yatırım yapıp yapmamanız gerektiği konusunda yardımcı olacaktır.


Bu içerik 05 Mart 2022 tarihinde oluşturuldu  4503 kez görüntülendi.