İntikal İşlemleri

İntikal İşlemleri

İntikal İşlemleri her ne kadar karmaşık ve uzun bir süreç gibi duruyor olsa da miras sonrası yapılması gerekli olan bürokratik işlemleri kapsar. Sizler için tüm yönleri ile tapuda intikal işlemi sürecini değerlendirmeye çalıştık.

Miras İntikali İçin Gerekli Olan Belgeler

Mirasçıların miras üzerinde hak iddia edebilmeleri için taşınmaz malların hepsinin tapu siciline işlenmiş olması gerekmektedir. Mirasçılar ise bu işlemi gerçekleştirmek zorundadır. Bunun için bir yasal temsilci tercih edebilir veya mirasçılar kendileri de sicile kayıt ettirme işlemini kolaylıkla yapabilir. Tüm resmi işlemlerde olduğu gibi intikal işlemleri için de mirasçıların hazır etmesi gereken belgeler bulunmaktadır.

  • İntikali istenilen taşınmaz ve taşınmazlar için tapu senetleri veya parsel numarasının belirli olduğu belgeler
  • İntikal isteminde bulunan mirasçının veya yasal temsilcisinin kimliği
  • Mahkeme ya da noter aracılığı ile alınmış olan veraset belgesinin aslı ya da noterden onaylı örneği
  • Eğer tapu senedi üzerine bir fotoğraf yapıştırılması isteniyorsa bu talepte bulunan mirasçı veya mirasçıların fotoğrafları
  • Taşınmaz mal nitelik olarak bir bina ise deprem sigortasının yapıldığına dair belgeler

Mali Yönden İntikal İşlemleri

Taşınmaz malların intikal işlemleri miras yolu ile yapılacak ise herhangi bir harç veya vergiye tabi tutulmamaktadır. Ancak mali yönden intikal işlemleri yapılırken de ek ödemelerin yapılması gerekebilir. Eğer taşınmaz üzerinde bir emlak borcu var ise bu borcun öncelikli olarak ödenmesi gerekir. Ayrıca veraset ve intikal vergisi dışında tapuda yapılacak olan intikal işlemleri ek bir bedele tabi değildir.

Online İntikal İşlemleri

Gelişen teknoloji ile birlikte artık pek çok resmi işlem de online olarak internet üzerinden yapılabilmektedir. E-devlet üzerinden ilgili birime ulaşarak bilgileriniz ile sisteme giriş yapmalısınız.

Miras intikali bölümüne girişinizi yaptıktan sonra sizlerde istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak sisteme girebilirsiniz.

Sistem bilgilerinizi kısa sürede kontrol ederek sizlerden ek olarak istediği belgeleri de PDF olarak sisteme yüklemenizi isteyebilir. Bunlar borcu yoktur, mirasçılık ve intikal ilişki kesme belgesidir. Ardından ilgili tapu müdürlüğü üzerinden online olarak randevu oluşturabilirsiniz. Ayrıca online olarak sistem üzerinde de ödenmesi gereken harçları da yatırabilirsiniz.


Bu içerik 05 Mart 2022 tarihinde oluşturuldu  3504 kez görüntülendi.