Mesafeli Satış Sözleşmesi


Mesafeli Satış/Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi ve Mesafeli Satış/Danışmanlık Hizmet Sözleşmesine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

1. Sözleşmenin Taraflari

1.1. Satıcı'ya İlişkin Bilgiler:

Unvanı : Plansor Planlama

Adresi : Eskikale Mah. 2.Park Sok. Ethem Tarıkahya İş Merkezi K:3 No:307 SİVAS

Tel. : 0 850 340 11 77 – 0 533 130 89 86

E-posta : info@plansor.com.tr

1.2. Tüketici/Müşteri/Alıcı’ya İlişkin Bilgiler (*):

Adı/Soyadı/Unvanı

Adresi

Telefon

E-posta adresi

(*) Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz

2. Sözleşmenin Konusu

Müşteri'nın SATICI'ya ait www.plansor.com.tr internet sitesinden ulaşarak (bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır) elektronik ortamda imar ve tapu işlemlerine dair danışmanlık hizmetidir.

3. İŞİN TANIMI: İMAR VE TAPU İŞLEMLERİNE AİT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

3.1. İşin Nitelikleri:

İMAR VE TAPU İŞLEMLERİNE AİT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MÜLKİYET SAHİPLERİNİN EVLERİNDEN YADA OFİSLERİNDEN ÇIKMADAN BELEDİYE VEYA TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPACAĞI ÇALIŞMALARI, BİLGİ EDİNME İŞLEMLERİNİ PLANSOR EKİBİ İÇERİSİNDE YER ALAN UZMAN ŞEHİR PLANCISI MİMARLAR VE MÜHENDİSLER ARACILIĞI İLE TAMAMLANMASI İŞİDİR.

PARSELİN GÜNCEL İMAR DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ SAĞLAMAK, PARSESELE ORTALAMA NETTE VEYA BRÜTTE KAÇ DAİRE SIĞACAĞI HAKKINDA BİLGİ SAĞLAMAK, KAT İRTİFAKININ KURULMASI, İMART PLANININ BULUNMADIĞI PARSELLERDE HANGİ YATIRIM ARACININ PARSEL İÇİN DAHA UYGUN OLACAĞI HAKKINDA PROJE YATIRIM YÖNLENDİRME İŞLEMLERİ VE RAPORLARININ OLUŞTURULMASI SAĞLANMAKTADIR.

PARSEL MÜLKİYETİNİN KİME AİT OLDUĞU, KAÇ HİSSEDARININ BULUNDUĞU, HİSSEDARLAR ARASINDA NE KADARLIK NİR HİSSE DAĞILIMININ BULUNDUĞU, İNTİKAL İŞLEMLERİ, PARSELİN, DAİRENİN YADA DÜKKANIN ORTALAMA FİYATININ BELİRLŞENMESİNE YÖNELİK HAZIRLANAN EMSAL DEĞER BEELİRLEME İŞLEMLERİ YAPILMAKTADIR.

AYRICA PARSELİN GÜNCEL İMAR DURUMUNDAN BAŞLAYIP, YAPILAŞMAYA KADAR İLERLEDİĞİ SÜREÇTE İMAR İLE TAPU İŞLEMLERİNE YÖNELİK OLUŞAN PROBLEMLERLE İLGİLİ, YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İLE PLAN NOTLARI, İÇTİHAT VE YARGI KARARLARI GEREĞİ BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIK SAĞLAMA HİZMETİ YAPILMAKTADIR.

3.2. Ödeme ve Teslimat:

Ödeme Şekli ve Planı

Ödeme işlemi satıcı şirketin bildirdiği şekilde internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

3.2.1. İşbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış/Danışma Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle danışma ücreti ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, satıcı danışmanlık hizmetini vermekten imtina eder.

3.2.2. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu danışmanlık hizmetlerini süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI'ya bildirecektir.

4. Genel Koşullar

4.1. ALICI, SİTE’de ürünün/lerin, danışmanlık hizmetlerinin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. ALICI, işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, danışmanlık hizmetlere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve tüm bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3. SATICI, sözleşme konusu danışmanlık hizmetlerinin günün şartlarına uygun şekilde sağlam, eksiksiz, belirtilen nitelikleri haiz bildirmekle sorumludur.

5. İhtilafların Halli Ve Yetkili Mahkeme

Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde belirtilen parasal sınırlar dahilinde TÜKETİCİ’nin danışmanlık hizmetini satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7. Taraflar:

SATICI : Plansor Planlama

ALICI

TARİH