Diğer İşlemler

kurumsal

İmar, imar hukuku, imar planlama, 18. Madde uygulaması, parselasyon işlemleri yada merak ettiğiniz kafanızda bir pencere aralamak istediğiniz konularla ilgili bilgilendirme yapmayı amaçlamaktayız.

3194 sayılı İmar Kanunu gereği, imar planlarının hazırlanması, onaylanması, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nca onaylanacak, yapılaşmaya esas teşkil eden konu başlıklarınız ve yaşadığınız problemlere ait; yönetmelik hükümleri gereği önerilecek çözümlerimiz bulunmaktadır.

Ayrıca tapu işlemlerinde; parselasyon planlarının hazırlanmasından başlayan ve yapılaşmaya kadar ilerleyen süreçte ki tüm yaşanılan problemlere karşı; yönetmelik hükümleri gereği önereceğimiz çözümler bulunmaktadır.